Foilseacháin na Comhairle

Foilseacháin na Comhairle

Comhairle Contae agus Comhairle Bhuirg Chill Chainnigh Tuarascáil Bhliantúil 2012

Comhairle Contae Chill Chainnigh Tuarascáil Bhliantúil 2016

Uaireanta Éigeandála Lasmuigh d’Uaireanta Oifige

Má theastaíonn seirbhís ón Údarás Áitiúil le haghaidh éigeandála lasmuigh de ghnáthuaireanta gnó‚ tabhair an méid a leanas faoi deara:

Ba cheart do dhaoine óna dteastaíonn an tSeirbhís Dóiteáin le haghaidh éigeandála glao a chur ar 112 seachas uimhir ar bith eile.

Gach ceist uisce 1850 278 278 (Uisce Eireann)

Moltar don phobal glao ar chur ar 1890 252654 le haghaidh aon éigeandála eile