Tithíocht

Is í aidhm Rannóg Tithíochta Chomhairle Contae Chill Chainnigh:

Scéim Tithíochta ar phraghas réasúnta ag Corrán Naomh Ciarán, Cill Chainnigh
É a chur ar chumas gach teaghlaigh i gContae Chill Chainnigh teaghais ar chaighdeán maith a fháil a bhfuiltear in acmhainn cónaí ann, atá oiriúnach dá riachtanais, atá suite i timpeallacht maith agus chomh fada agus is féidir tionacht uirthi de réir rogha an teaghlaigh.
Ar an suíomh idirlín seo tá liosta den réimse iomlán seirbhísí a chuirtear ar fáil. Más uait breis chabhrach ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh linn.

Is iad seo a leanas na hOifigí Limistéar Tithíochta atá ag Comhairle Contae Chill Chainnigh:
Cuirfear fáilte agus céad romhat nuair a glaofaidh tú ar an Oifig Limistéar Tithíochta áitiúil idir 9 r.n. agus 5 i.n. ó Luan go hAoine le coinne a dhéanamh.
Callainn 056 7755520
Caisleán an Chomair 056 4441251
Cill Chainnigh 056 7794260
Baile Mhic Andáin 056- 7793340
An Ráth Nua 051 831370

Rannóg Tithíochta - Eolas Teagmhála
Tá an Rannóg Tithíochta ann chun freastal a dhéanamh oraibh - ár gcustaiméirí. Faoi réir chuspóirí an Phlean Seirbhíse Custaiméara tá sé d'aidhm againn ardchaighdeán seirbhíse a chur ar fáil duit.
Cuirfear fáilte romhat má dhéanann tú teagmháil chun d'fhiosrú a phlé linn.Is ag Halla an Chontae, Sráid Sheáin, Cill Chainnigh atá an príomhoifig agus tá sí oscailte ó 9 r.n. go 5 i.n. Ó Luan go hAoine
Teileafón 056 7794355.
Ríomhphost
Is féidir leat teagmháil a dhéanamh le ceann ar bith de na rannóga atá liostáilte ar an suíomh idirlín seo ach glaoch a chur ar 056 52699 agus an fo-líne ábhartha a iarraidh:Fiosrúcháin Ghinearálta Tithíochta:
Seomra 11, Urlár Talún, Halla na Cathrach,
Teileafóin: 056 7794355 Fo-líne 101 - 106 (ní theastaíonn coinne).
Ríomhphost Iasachtaí Tithíochta:
Halla an Chontae
Teileafón: 056 7794360 Ríomhphost Tithíocht Teicniúil:
Teileafón: 056 7794387 Ríomhphost Rannóg Phobail agus Sóisialta
Teileafón: 056 7794382
Email

Roinn 1:Fiosrúcháin Tithíochta Ghinearálta - m.sh.
Cóiriú/Obair Chothabhála Tithíochta.
Clárú Tiarnaí Talún.
Liosta Feithimh Tithíochta.
Clár Tógála.
Fiosrúcháin Chíosa (socrú cíosa go bailiúcháin cíosa go íoc - 5 shlí éagsúla chun cíos a íoc)

Scéim Ceannaigh Tionónta.
Obair fheabhais ar chóiríocht atá ann cheana féin

Clár Síneadh. Oibreacha feabhais 'in lieu'.

 

Roinn 2: Rannóg Iasachta Tithíochta - sonraí iasachtaí agus deontas.
- Iasachtaí Blianacht Úinéireacht Chomhroinnte Athógáil Deontais Deontas Deisiúchán riachtanacha Deontas duine faoi mhíchumas Tithíocht Inacmhainne Tithíocht Chomhfiontair Tithíocht Deonach Suímh Phríobháideacha

 

Roinn 3: Tithíocht Rannóg Theicniúil
- Dearadh Cigireacht Stiúradh Tógála

 

Roinn 4 - Rannóg Phobail agus Shóisialta le coinne amháin
- 056 7794382 Oibrí Sóisialach Gan Dídean Forbairt Phobail Bainistíocht Eastáit Rannpháirteachas Tionónta Cóiríocht Lucht Siúil Bainistíocht láithreáin staid

 

Roinn 5 - Oifigí Limistéar Tithíochta
Callainn
Caisleán an Chomair
Cill Chainnigh
An Ráth Nua
Baile Mhic Andáin 056 - 7755520
056 - 4441251
056- 7794260
051-831370
056-7793340

 

Kilkenny Promotion Logo
Kilkenny slogan: Come See Come Do