Uaireanta Oscailte Áras an Chontae - Tréimhse Na Nollag

Comhairle Chontae Chill Chainnigh - Kilkenny County Council

Uaireanta Oscailte Áras an Chontae - Tréimhse Na Nollag

Seo a leanas na socruithe do dhúnadh / athoscailt na Nollag;

Beidh oifigí Chomhairle Contae Chill Chainnigh:

  • Ar oscailt don phobal le linn am lóin ar Cheadaoin, 23 Nollaig, 2020 agus dúnfar iad ag 2.00 i.n. ina dhiaidh sin

Beidh oifigí Chomhairle Contae Chill Chainnigh dúnta ó 24 go 28 Nollaig 2020.

  • Dúnfar na hoifigí a athoscailt ar Mháirt, 29 Nollaig 2020 ag 9:00 r.n.
  • Dúnfar arís iad ar Aoine, 1 Eanáir 2021 agus athosclófar ar Luan, 4 Eánair 2021.

Tabhair do d'aire:

  • Dúnfar an Oifig Mhótarchánach/Tráchta/Oifig na bhFáltas ag 1.00 i.n. ar Cheadaoin, 23 Nollaig 2020
  • Beidh an Oifig Mhótarchánach/Tráchta/Oifig na bhFáltas ar oscailt ar Mháirt, 29 Nollaig 2020 agus ar Chéadaoin, 30 Nollaig 2020 idir 9.10 r.n. agus 1.00 i.n.
  • Dúnfar an Oifig Mhótarchánach/Tráchta/Oifig na bhFaltas ag 11 r.n. ar Dhéardaoin, 31 Nollaig 2020
  • Dúnfar An Rannóg Pleanala ag 1:00 i.n. ar Chéadaoin, 23 Nollaig 2020
  • Beidh An Rannóg Pleanala ar oscailt ar Mháirt, 29 Nollaig go dtí Aoine, 31 Nollaig 2020 dóibh siúd a bhfuil coinne acu amhain teagmháil le 056 7794010

Is mian leis an mbainistíocht agus leis an bhfoireann Nollaig Shona agus Athbhliain faoi mhaise a ghuí ar ár gcustaiméirí uilig

NOLLAIG SHONA AGUS ATHBHLIAIN FAOI MHAISE

 


Related Links:


Uaireanta Éigeandála Lasmuigh d’Uaireanta Oifige

Má theastaíonn seirbhís ón Údarás Áitiúil le haghaidh éigeandála lasmuigh de ghnáthuaireanta gnó‚ tabhair an méid a leanas faoi deara:

Ba cheart do dhaoine óna dteastaíonn an tSeirbhís Dóiteáin le haghaidh éigeandála glao a chur ar 112 seachas uimhir ar bith eile.

Gach ceist uisce 1850 278 278 (Uisce Eireann)

Moltar don phobal glao ar chur ar 1890 252654 le haghaidh aon éigeandála eile