Multi-Party Framework Agreement for Road Signs & Ancillaries (Supply Only) Public Service Bodies

Download - Road Signs and Ancillaries Information Notice.pdf (size 159.4 KB)

The Local Government Operational Procurement Centre (LGOPC) has published a Multi-Party Framework Agreement for Public Service Bodies to procure Road Signs & Ancillaries (Supply Only).

The LGOPC will carry out a competition to appoint Suppliers to the Framework. Public Service Bodies will then run competitions with the Suppliers in their area to procure Road Signs.

To access the Framework documentation, please ensure you register on the Office of Government Procurement website www.etenders.gov.ie.

Should you wish to find out more about the Framework, please contact the LGOPC Helpdesk at 076 106 4020 or by email at eproc@kerrycoco.ie

 
Name of FrameworkPublishing
Time & Date
Closing
Time & Date
Publishing Website
Multi-Party Framework Agreement for Road Signs & Ancillaries (Supply Only)

15:00Hrs

16th April, 2019

15:00Hrs

29th May, 2019

www.etenders.gov.ie

Creat Ilpháirtí um Comharthaí Bóthair & Tuarastail a sholáthar (Soláthar Amháin) do Chomhlachtaí Seirbhíse Poiblí

Tá Creat nua do Chomhlachtaí Seirbhíse Poiblí chun Comharthaí Bóthair agus a nGabhálais a Sholáthar (Soláthar Amháin) foilsithe ag Ionad Soláthair Oibriúcháin an Rialtais Áitiúil.

Reáchtálfaidh an tIonad comórtas chun Soláthraithe a a cheapadh don gCreat. Reáchtálfaidh Comhlachtaí Seirbhíse Poiblí comórtais ansin leis na Soláthraithe ina gceantar chun Comharthaí Bóthair agus a nGabhálais a sholáthar.

Chun teacht ar cháipéisíocht an Chreata, déan deimhin de go gcláraíonn tú ar shuíomh gréasáin na hOifige um Sholáthar Rialtais www.etenders.gov.ie.

Má theastaíonn uait a thuilleadh a fháil amach mar gheall ar an gCreat seo, déan teagmháil le Deasc Chabhrach Ionad Soláthair Oibriúcháin an Rialtais Áitiúil ag 076 1064020 nó cuir ríomhphost go eproc@kerrycoco.ie.

 
Ainm an Chreata

Dáta

Foilsithe

Spriocdáta

Suíomh Gréasáin

ar a bhfuil sé foilsithe

Mulreata umChomharthaí Bóthair agus a nGabhálais a sholáthar (Soláthar Amháin)

15:00Hrs

16ú Aibreán 2019

15:00Hrs

29ú Bealtaine, 2019

www.etenders.gov.ie
Kilkenny Promotion Logo
Kilkenny slogan: Come See Come Do