Togra chun Bóthar a Dhearbhú mar Bhóthar Poiblí - Inis Tíog, Baile Mhic Andáin, Tobar Eoin agus Ceanannas

Kilkenny County Council
Comhairle Chontae Chill Chainnigh

Alt 11 d'Acht na mBóithre, 1993
Togra chun Bóthar a Dhearbhú mar Bhóthar Poiblí

Tá sé beartaithe ag Comhairle Chontae Chill Chainnigh, arb é an tÚdarás Bóithre é le haghaidh Chontae Chill Chainnigh, na bóithre atá leagtha amach sa sceideal anseo thíos a dhearbhú, mar bhóithre poiblí de réir Alt 11 d'Acht na mBóithre, 1993. Tá tús á chur leis an bpróiseas seo d'fhonn Comhairle Chontae Chill Chainnigh a éascú na bóithre atá leagtha amach sa sceideal sin a thógáil i gcúram de réir Alt 180 de na hAchtanna um Pleanáil & Forbairt, 2000-2015.

Féadfar léarscáil ina dtaispeántar na bóithre atá sonraithe sa sceideal a imscrúdú i rith gnáthuaireanta oifige sa Rannóg Pleanála, Hall an Chontae, Sráid Eoin, Cill Chainnigh agus ag na hOifigí Limistéir i mBaile Mhic Andáin, Callann agus Caisleán an Chomair, Co. Chill Chainnigh ón Aoine, 2 Deireadh Fómhair, 2015 go dtí an Aoine, 13 Samhain, 2015.

Féadfar agóidí nó uiríll i scríbhinn maidir leis an togra a dhéanamh leis an Rannóg Pleanála, Comhairle Chontae Chill Chainnigh, Hall an Chontae, Sráid Eoin, Cill Chainnigh ar an Aoine, 27 Samhain 2015 nó roimhe sin. Déanfaidh comhaltaí Chomhairle Chontae Chill Chainnigh a machnamh ar gach agóid nó uiríoll den sórt sin a gheobhaidh siad i scríbhinn.

SCEIDEAL

  • 9 Uimh. Teach Cónaithe ag Eastát an Abhalloirt, Inis Tíog, Co. Chill Chainnigh.
  • 10 Uimh. Teach Cónaithe ag Cnoc na mBráthar, Baile Mhic Andáin, Co. Chill Chainnigh.
  • 8 Uimh. Teach Cónaithe ag Radharc an Mhuilinn, Ceanannas, Co. Chill Chainnigh.
  • 7 Uimh. Teach Cónaithe ag Naomh Eoin, Tobar Eoin, Co. Chill Chainnigh.

 

 


Related Links:


Uaireanta Éigeandála Lasmuigh d’Uaireanta Oifige

Má theastaíonn seirbhís ón Údarás Áitiúil le haghaidh éigeandála lasmuigh de ghnáthuaireanta gnó‚ tabhair an méid a leanas faoi deara:

Ba cheart do dhaoine óna dteastaíonn an tSeirbhís Dóiteáin le haghaidh éigeandála glao a chur ar 112 seachas uimhir ar bith eile.

Gach ceist uisce 1850 278 278 (Uisce Eireann)

Moltar don phobal glao ar chur ar 1890 252654 le haghaidh aon éigeandála eile