Togra chun Bóthar a Dhearbhú mar Bhóthar Poiblí - Ceanannas, Baile Mhic Andáin, An Timpeallán ag Bóthar Phort Láirge

Kilkenny County Council
Comhairle Chontae Chill Chainnigh
Alt 11 d'Acht na mBóithre, 1993
Togra chun Bóthar a Dhearbhú mar Bhóthar Poiblí

Tá sé beartaithe ag Comhairle Chontae Chill Chainnigh, arb é an tÚdarás Bóithre é le haghaidh Chontae Chill Chainnigh, na bóithre atá leagtha amach sa sceideal anseo thíos a dhearbhú, mar bhóithre poiblí de réir Alt 11 d'Acht na mBóithre, 1993. Tá tús á chur leis an bpróiseas seo d'fhonn Comhairle Chontae Chill Chainnigh a éascú na bóithre atá leagtha amach sa sceideal sin a thógáil i gcúram de réir Alt 180 de na hAchtanna um Pleanáil & Forbairt, 2000-2015.

Féadfar léarscáil ina dtaispeántar na bóithre atá sonraithe sa sceideal a imscrúdú i rith gnáthuaireanta oifige sa Rannóg Pleanála, Hall an Chontae, Sráid Eoin, Cill Chainnigh agus ag na hOifigí Limistéir i mBaile Mhic Andáin agus Callann, Co. Chill Chainnigh ón Aoine, 30 Deireadh Fómhair, 2015 go dtí an Aoine, 11 Nollaig, 2015.

Féadfar agóidí nó uiríll i scríbhinn maidir leis an togra a dhéanamh leis an Rannóg Pleanála, Comhairle Chontae Chill Chainnigh, Hall an Chontae, Sráid Eoin, Cill Chainnigh ar an Luan, 4 Eanáir, 2016 nó roimhe sin. Déanfaidh comhaltaí Chomhairle Chontae Chill Chainnigh a machnamh ar gach agóid nó uiríoll den sórt sin a gheobhaidh siad i scríbhinn.

 

 

SCEIDEAL

  • 11 Uimh. Láithreán Seirbhísithe ag Garrán na Prióireachta, Ceanannas, Co. Chill Chainnigh
  • 13 Uimh. Teach Cónaithe ag Cloch an Bhródaigh, Baile Mhic Andáin, Co. Chill Chainnig
  • An Timpeallán ag Bóthar Phort Láirge, Cill Chainnigh

 

 

Maria Melia
Stiúrthóir Seirbhísí
Pleanáil 30 Deireadh Fómhair, 2015


Related Links: