Nuacht Pleanála

Togra chun Bóthar a Dhearbhú mar Bhóthar Poiblí - Inis Tíog, Baile Mhic Andáin, Tobar Eoin agus Ceanannas

Togra chun Bóthar a Dhearbhú mar Bhóthar Poiblí - Inis Tíog, Baile Mhic Andáin, Tobar Eoin agus Ceanannas

Togra chun Bóthar a Dhearbhú mar Bhóthar Poiblí - Ceanannas, Baile Mhic Andáin, An Timpeallán ag Bóthar Phort Láirge

11 Uimh. Láithreán Seirbhísithe ag Garrán na Prióireachta, Ceanannas 13 Uimh. Teach Cónaithe ag Cloch an Bhródaigh, Baile Mhic Andáin, An Timpeallán ag Bóthar Phort Láirge,